Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

1. Programın Misyonu 

Nitelikli araştırmacılar ve derin mesleki bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, toplumsal gereksinimlerini göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır. 

2. Programın Eğitim Amacı 

Temel bilimlere hakim, her tipteki elektrik-elektronik sistemlerinin analiz ve tasarımını yapabilen, analitik düşünce ile problemlere algoritmik çözümler üretebilen, elektrik-elektronik ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileyip, geliştirebilen, bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alabilen mezunlar vermektir. 

1999-2000 öğretim yılında açılan fakültemiz halihazırda 3 bölümle (Elektrik, Makina, Eğitim Bilimleri) eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz, YÖK-Dünya Bankası III. Endüstriyel Projesi kapsamına alınmıştır.  

Fakültemiz, Endüstri Meslek ve Teknik Liselere öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumudur. Ancak mezunlarımız bir mühendis kadar da teorik ve uygulama bilgisine sahip olduğundan, kendi işyerlerini kurabildikleri gibi, sanayide kendi branşlarında bir mühendisten daha kolay iş bulabilmektedir. Ayrıca Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, Teknik Eğitim Fakülteleri'nde ve Meslek Yüksek Okulları'nda Öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. 

Bina ve Yardımcı Tesisler Durumu 

Fakültemiz, Meslek Yüksek Okulu'na ait bina, atölye ve Laboratuar imkanlarından yararlanmaktadır. Fakültemiz, Meslek Yüksek Okulu'na ait aşağıdaki laboratuarbirimlerinden yararlanmaktadır.