Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

1. Program Misyonu

Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; eğitim sorunlarını irdeleyerek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde politikaların belirlenmesinde destek sağlamaktır.
 

2.Programın Misyonu

Bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyerek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde eğitim politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlar, öğretmenler, akademisyenler yetiştirmektir.