Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

1999-2000 eğitim-öğretim yılında açılan fakültemiz hali hazırda üç bölümle (Elektrik, Makine ve Eğitim Bilimleri) eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz, Endüstri Meslek ve Teknik Liselere öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumudur. Ancak mezunlarımız bir mühendis kadar da teorik ve uygulama bilgisine sahip olduğundan, kendi işyerlerini kurabildikleri gibi, sanayide kendi branşlarında mühendisten daha kolay iş bulabilmektedir.

Ayrıca Teknik Eğitim mezunları, Teknik Eğitim Fakültelerinde ve Meslek Yüksek okullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. Fakültemiz normal ve ikinci öğretim olarak eğitim yapmakta ve lisans derecesi vermektedir. Mezunlar Teknik Öğretmen ünvanı almaktadır.

Bina ve Yardımcı Tesisler Durumu

   Fakültemiz, Meslek Yüksek Okulu'na ait bina, atölye ve Laboratuar imkanlarından yararlanmaktadır.  Fakültemiz, Meslek Yüksek Okulu'na ait aşağıdaki laboratuar birimlerinden yararlanmaktadır.

 

A. Elektrik Öğretmenliği Bölümü

1.Programın Misyonu

Nitelikli araştırmacılar ve derin mesleki bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programları açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

2. Programın Vizyonu

Temel bilimlere hakim, tüm elektriksel sistemlerin analizini ve tasarımını yapabilen, analitik düşünce ile problemleri çözebilen, kendi sahasında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edip bilgisini yenileyip geliştirebilen, bilgisini aktarabilmek için özel pedagojik formasyon almış bireyler yetiştirmektir. Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilgi ve beceri insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve araştırmalarıyla saygın bir Anabilim Dalı olmaktır.

B. Otomotiv Öğretmenliği Bölümü

1.Programın Misyonu

Endüstri Meslek liserinin öğretmen ihtiyacın karşılamak ayrıca otomotiv sektöründe hızla gelişen teknolojiye uyumlu, endüstrinin ihtiyaç duyduğu, bilimsel alt yapısı yeterli, uygulama kabiliyeti yüksek ve takım çalışmasına yatkın elemanlar yetiştirmektir. 

2. Programın Vizyonu

Modern Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimin otomotiv alanındaki teknik öğretmen ihtiyacını karşılamak ve mezunlarına otomotiv sektöründe  güncel, teorik, ve uygulamalı bilgilerle donatmış, araştırmacı, katılımcı, insani değerlere saygılı, liderlik yapabilecek milletine ve devletine bağlı bireyler yetiştirmektir.

C. Eğitim Bilimleri Bölümü

1. Program Misyonu

Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; eğitim sorunlarını irdeleyerek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde politikaların belirlenmesinde destek sağlamaktır. 

2.Programın Misyonu

Bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyerek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde eğitim politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlar, öğretmenler, akademisyenler yetiştirmektir.